Kvarnbyboken
Efter initiativ av Kjell Boström i Kvarnbyn påbörjades arbetet 1993. I form av en studiecirkel under ledning av Gunda Lundström i Bygdeträskliden så växte historien om Kvarnbyn/Västanträsk med omnejd sakta fram. Gunda skötte den äldre forskningen och skrev in det på datorn. 1900-talet bidrog de äldre cirkeldeltagarna till med genom sina berättelser och insamlande av gamla bilder. Utan deras hjälp hade denna bok varit omöjlig att göra. Det var en mycket trevlig och lärorik tid och 1995 var boken klar.
Är ni intresseade av att köpa boken,
kontakta någon ur styrelsen.
Gårdsfoton togs av Kjell Boström och Marianne Viderlund. Illustrationerna gjordes av Egon Boström , Kjell Boström, Åsa Åberg och Gunda Lundström. De som deltog i studiecirkeln var: Maud Boström, Magde Andersson, Albin Johansson, Gustav Lindberg, Kjell Boström, Gunda Lundström, Kerstin Lundmark, Henry Persson Hanna Lundmark, Greger Ågren, Elma Lindberg och Sven Eriksson.