Kulturstigen
Under 2012 kommer det i Kvarnbyn arbetas vidare med att färdigställa en kulturstig. Där kommer det att bli möjligt att besöka gamla bosättningar och andra historiska lämningar. Platserna kommer att presenteras via en karta och vid varje plats av intresse kommer skylt med historisk information att finnas.