Byaföreningen
Nästa styrelsemöte inträffar 14.00 den 2020-03-28

Titel Namn Telefonnummer E-mail
Ordförande Berith Tegelstedt
Kassör Göran Lindgren
Vice ordförande Berith Johansson-Sandberg
Ledamot Göran Nordlander 0914-23047 e
Sekreterare Ulla-Britt Lindgren
Ledamot Moica Nordlander @
Kvarnbyns byaförening
Den första byaorganisationen som bevakade och skötte byns gemensamma intressen var Kvarnbyns byamän som bildades 1781.

Kvarnbyn tillhörde Bygdeträsk byamän innan man fick egen bysrätt och hade byastämmorna tillsammans med Bygdeträsk och Innansjön.

På dessa stämmor hade hemmansägarna med mantalssatt jord närvarorätt och rösträtt. Övriga bybor hade även de närvarorätt, men de hade inte rösträtt.

Det var inte endast frågor som rörde mark och vägar som togs upp på byastämmorna, utan även mer vardagliga frågor.

Byåldermannen var sammankallande och byns talesman.

I slutet av 60-talet bildades Kvarnbyns byaråd, som hade fullmakt att agera i mindre byaangelägenheter.
Byarådet var en underförening till byamännen.

Kvarnbyns byaförening bildades 1992. I och med att denna förening bildades upphörde Kvarnbyns byamän med underföreningar.
Numera sköts de gemensamma markfrågorna av Kvarnbyns samfällighetsförening som bildades vid millenniumskiftet.

I den nybildade byaföreningen har samtliga boende, och fritidshusägare som löst medlemskort i föreningen rösträtt.

Byaföreningen äger och sköter byns skola, logen vid skolan och det gamla frörenseriet. Man ansvarar även för skötseln av byns badplats.

Mer om Kvarnbyns byaförening och underföreningar finns att läsa i Kvarnbyn Västanträsks byabok.